Om Kjelle
Filosofi
Tjänster
Övrigt
Kontakt
Gästbok

Tjänster

Vid en konsultation, åker jag hem till ägaren och hunden där jag kan bedöma hundens problematik genom att prata med ägaren o dess familj och med egna ögon se hundens beteenden i den vardagliga miljön där hunden normalt vistas.

I de flesta fall brukar jag gå ut en promenad med hunden för att i första hand bilda oss en social samvaro och för att själv få se och uppleva de negativa beteenden som hunden uppvisar.

Genom att tillämpa ett ledarskap till hunden kan jag rehabilitera hunden till en lugn och balanserad hund för att sedan hjälpa ägaren/familjen och ge dom verktygen att praktiskt tillämpa de ledaregenskaper som jag tidigare tillämpat på hunden.

Hunden lever i nuet och ”tänker” inte tillbaks på dåtiden, vilket innebär att de flesta hundarna med ej accepterade beteenden kan rehabiliteras. Största problemet är inte hunden utan ofta att få hundägaren att förstå och nyttja det nya tankesättet.