Om Kjelle
Filosofi
Tjänster
Övrigt
Kontakt
Gästbok

Kjelle Ströms filosofi

För det första måste vi fastslå att hunden är ett ”flockdjur”, vilket innebär att den därför måste ha en flockledare för att känna harmoni och balans i sitt liv.

Redan när hunden föds hamnar den i en flock (valpkullen) där modern är den naturliga ledaren som ger valparna omvårdnad, mat och även uppfostrar dem med sitt kroppsspråk och attityd.

Därför är det viktigt att när valpen senare hamnar i en familj att den får samma omvårdnad och uppfostran.

På senare år kan man förmärka att människan ger sina hundar mycket kärlek och omvårdnad, vilket i sig inte är något fel, men man glömmer att hunden även har ett stort behov av en ledare som ger den uppfostran och disciplin.

Anser inte hunden att den har en trygg ledare att se upp till, så är det lätt till att hunden själv tar över rollen som flockledare i familjen.

Detta beteende är inte ovanligt i dagens samhälle och därför har vi ett flertal hundar som också betecknas som ”problemhundar”

En sak till som också glöms bort i vårt moderna samhälle, är att alla hundar behöver motion både kroppslig och mental. Hundar som saknar den motionen får också negativa beteenden eftersom de inte får utlopp för den uppdämda energin de har i sin kropp.

För att en hund skall må bra, det vill säja vara i balans, lugna och avspända så behöver den en flockledare som ger den motion, både mental och kroppslig. Den behöver en flockledare som ger den uppfostran och till sist ger den omvårdnad såsom mat, värme och kärlek. Man kan inte ge en hund för mycket omvårdnad och kärlek, men man kan ge den för lite motion o uppfostran.

En flockledare är lugn (ej osäker eller hektisk) bestämd som ger hunden regler/ramar och är konsekvent att de respekteras.

Detta är den filosofi i korthet som jag arbetar efter i mitt arbete med olika lösningar för negativa beteenden som hunden har.


Kjelle Ström - "Hunddoktorn"